# מיתוג

הויזואל: כוס יין
משמעות: "גדולה לגימה שמקרבת"

הויזואל: חיבור בין צורת הכוס לאיור העץ
משמעות: עץ משפחתי כוס יין לאיור של עץ

הויזואל: סימול יד האוחזת בכוס יין 

צורה: חיבור בין 2 מוטיבים מרכזיים שמביאים לתחושת המשפחתיות והביחד:

צבע: אדום עז, עם צהוב לוהט: בא לשדר עוצמה, חברהמניות תסיסות, ושמח. 

קו: עדין, אלגנטי, יוקרתי מעט,  מודרני וצעיר.

גופן וקו: אלגנטיות רצינות ומקצועיות (עונה על הצורך באיכות ומקוריות)
דילוג לתוכן